วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ตลาดนัดพลเมืองดี จังหวัดมหาสารคาม” และเวที “แลเขาแลเราจูงมือน้องก้าวเดินต่ออย่างอุ่นใจ” Mahasarakham Modern Trade ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ทักษะอาชีพผู้เรียนเมืองตักสิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ยกย่องเชิดชูเกียรติผลงานของผู้เรียน สถานศึกษา และร่วมชื่นชมนิทรรศการของสถานศึกษา โดยมี นายสุภชัย จันปุ่ม รองศึกษาธิการภาค ๗ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๒ ให้เกียรติเป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมวสุมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ตลาดนัดพลเมืองดี
จังหวัดมหาสารคาม” และเวที “แลเขาแลเราจูงมือน้องก้าวเดินต่ออย่างอุ่นใจ” Mahasarakham Modern Trade ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ทักษะอาชีพผู้เรียนเมืองตักสิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ยกย่องเชิดชูเกียรติผลงานของผู้เรียน สถานศึกษา และร่วมชื่นชมนิทรรศการของสถานศึกษา โดยมี นายสุภชัย จันปุ่ม รองศึกษาธิการภาค ๗ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๒ ให้เกียรติเป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมวสุมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *