วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม กิจกรรม เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาๆ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาการจังหวัดมหาสารคาม

วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรม เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาๆ สยามบรมราชกุมารีณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาการจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *