วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม การตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ของโรงเรียนเอกชน พร้อมด้วย นายอภิชาติ บุตรศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมี ผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *