วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการวางแผนการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเกี่ยวกับกิจกรรมในโครงการ “การวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามแนวคิดการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ จังหวัดมหาสารคาม” และเป็นวิทยากรร่วมกับ รศ.ดร.มนตรีวงษ์ สะพาน รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการวางแผนการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเกี่ยวกับกิจกรรมในโครงการ “การวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามแนวคิดการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ จังหวัดมหาสารคาม” และเป็นวิทยากรร่วมกับ รศ.ดร.มนตรีวงษ์ สะพาน รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *