วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งไสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *