วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมแสดงมุทิตาจิต “วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม” แด่ นางอุไรรัตน์ โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนายสถิตย์ บุญพิคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การนี้ นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวแสดงมุทิตาจิต ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมแสดงมุทิตาจิต “วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม” แด่ นางอุไรรัตน์ โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนายสถิตย์ บุญพิคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การนี้ นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวแสดงมุทิตาจิต ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *