วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสมพร แปไธสง มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติพิธีบวงสรวงกู่สันตรัตน์ ประจำปี 2566 โดยมีนายสถาพร เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ บริเวณกู่สันตรัตน์ ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสมพร แปไธสง มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติพิธีบวงสรวงกู่สันตรัตน์ ประจำปี 2566 โดยมีนายสถาพร เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ บริเวณกู่สันตรัตน์ ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *