วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประธานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ศูนย์สอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และนางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับคณะทำงานระดับศูนย์สอบ และตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ เวลา 13.00 น. ประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับตัวแทนคณะกรรมการระดับสนามสอบ ประกอบด้วย หัวหน้าสนามสอบ และกรรมการกลาง ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประธานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ศูนย์สอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และนางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับคณะทำงานระดับศูนย์สอบ และตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ
เวลา 13.00 น. ประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับตัวแทนคณะกรรมการระดับสนามสอบ ประกอบด้วย หัวหน้าสนามสอบ และกรรมการกลาง ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม