วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นำโดย นายอภิชาติ บุตรศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมคณะ ออกตรวจติดตาม การดำเนินงานเงินอุดหนุนทุกประเภท และตรวจนับจำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลอุ่นรัก อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นำโดย นายอภิชาติ บุตรศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมคณะ ออกตรวจติดตาม
การดำเนินงานเงินอุดหนุนทุกประเภท และตรวจนับจำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลอุ่นรัก อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม