วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบามสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย พิธีถวายราชสดุดี และพิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน โดยมี นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบามสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย พิธีถวายราชสดุดี และพิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน โดยมี นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม