วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยทางถนนและวินัยจราจร รวมถึงการส่งเสริมการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน โดยมี นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสุริยะจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยทางถนนและวินัยจราจร รวมถึงการส่งเสริมการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน โดยมี นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสุริยะจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *