วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นายอภิชาติ บุตรศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมงานวันการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี ดร. สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และ นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม