วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคลประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑ ดำเนินการตรวจสอบ ความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคลประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑ ดำเนินการตรวจสอบ ความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *