วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังห

    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *