วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามและบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ กำกับ ติดตาม ผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เพื่อตรวจสอบร่องรอยหลักฐานการรายงานผ่านระบบ (MERS) โดยมี นายสุภชัย จันปุ่ม รองศึกษาธิการภาค 7 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธานกรรมการ ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาจังหวัดมหาสารคาม

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามและบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ กำกับ ติดตาม ผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เพื่อตรวจสอบร่องรอยหลักฐานการรายงานผ่านระบบ (MERS) โดยมี นายสุภชัย จันปุ่ม รองศึกษาธิการภาค 7 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธานกรรมการ ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาจังหวัดมหาสารคาม

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *