กิจกรรมพบปะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน กรรมการสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนบ้านหนองแวง

วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563  นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี รก.ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วยคณะ ศึกษานิเทศก์จาก ศธจ.มหาสารคาม และศึกษานิเทศก์จากสพป.มค.1ได้จัดกิจกรรมพบปะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน กรรมการสถานศึกษาและครูผู้สอนเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ปัญหาและความต้องการในการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแวง  อ.เมือง จ.มหาสารคาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *