วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 07.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยซึ่งเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ของทุกปี (Thai national flag Day) รวมทั้งมีการชักธงชาติและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็น ธงชาติไทย โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม จากนั้นเวลา 08.30 น. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ หอประชุมเทพาคาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 07.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยซึ่งเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ของทุกปี (Thai national flag Day) รวมทั้งมีการชักธงชาติและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็น ธงชาติไทย โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
จากนั้นเวลา 08.30 น. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ หอประชุมเทพาคาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *