วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนด้านความมั่นคงจังหวัดมหาสารคามเพื่อทบทวนประเด็นปัญหาภัยคุกคาม และพิจารณาพื้นที่เป้าหมายเพื่อส่งเสริมความมั่นคง โดยมี นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนด้านความมั่นคงจังหวัดมหาสารคามเพื่อทบทวนประเด็นปัญหาภัยคุกคาม และพิจารณาพื้นที่เป้าหมายเพื่อส่งเสริมความมั่นคง โดยมี นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *