วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมสมัชชาการศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม โดยการประชุมสมัชชาฯ จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมตักสิลา คอนเวนชั่นฮอลล์ 1 โรงแรมตักสิลา อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมสมัชชาการศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม โดยการประชุมสมัชชาฯ จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมตักสิลา คอนเวนชั่นฮอลล์ 1 โรงแรมตักสิลา อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *