วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการหน่วย และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมกำหนดกรอบการเขียนโครงการและขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการหน่วย และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมกำหนดกรอบการเขียนโครงการและขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *