วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่องแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่องแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค สามารถนำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและคู่มือมาตรฐานฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างประสิทธิภาพ ณ ห้องบริรักษ์ 1 ชั้น 8 โรงแรมวีวิช ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

{gallery}activities/1195{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *