วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยเดินทางไปมอบ ณ 1.ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม 2.ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย 3.ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยเดินทางไปมอบ ณ 1.ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม 2.ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย 3.ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *