วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนา ศีลธรรมจริยธรรมข้าราชการ จังหวัดมหาสารคาม ปี ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนา ศีลธรรมจริยธรรมข้าราชการ จังหวัดมหาสารคาม ปี ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *