วันพฤหัสษดีที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศาสนสถาน เนื่องในวันจักรี ณ วัดประชาบำรุง(ธ) ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม

วันพฤหัสษดีที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศาสนสถาน เนื่องในวันจักรี ณ วัดประชาบำรุง(ธ) ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *