วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของผู้ขอเปลี่ยนตำแหน่ง ผู้ขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายสุภชัย จันปุ่ม รองศึกษาธิการภาค 7 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเก่ง สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของผู้ขอเปลี่ยนตำแหน่ง ผู้ขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายสุภชัย จันปุ่ม รองศึกษาธิการภาค 7 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเก่ง สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *