วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 9 ภาค 11 และภาค 12 ประจำปีพุทธศักราช 2566 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีพระธรรมวัชราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

       

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *