วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นายอภิชาติ บุตรศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงพื้นที่ติดตาม สถานการณ์น้ำท่วม ของโรงเรียนเอกชนในสังกัด พร้อมทั้งให้กำลังใจ แก้ไขปัญหา และติดตามความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม ณ 1.โรงเรียนอนุบาลกิตติยา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 2.โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นายอภิชาติ บุตรศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงพื้นที่ติดตาม สถานการณ์น้ำท่วม ของโรงเรียนเอกชนในสังกัด พร้อมทั้งให้กำลังใจ แก้ไขปัญหา และติดตามความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม ณ 1.โรงเรียนอนุบาลกิตติยา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 2.โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *