วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนมีนาคม 2566 และมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในที่ประชุมและมอบทุนการศึกษา ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช ตำบลท่าส่องคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนมีนาคม 2566 และมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในที่ประชุมและมอบทุนการศึกษา ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช ตำบลท่าส่องคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *