วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเสวนา “เปิดแนวคิด มองทิศทางพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม” เพื่อแถลงผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 และเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ให้ผู้ปกครองนักเรียน ส่วนราชการ สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้รับรู้ความเข้าใจถึงการขับเคลื่อนและทิศทางการพัฒนาด้านการศึกษาของเทศบาลเมืองมหาสารคามอย่างกว้างขวาง โดยมี นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอเวนชั่น 1 โรงแรมตักสิลามหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเสวนา “เปิดแนวคิด มองทิศทางพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม” เพื่อแถลงผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 และเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ให้ผู้ปกครองนักเรียน ส่วนราชการ สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้รับรู้ความเข้าใจถึงการขับเคลื่อนและทิศทางการพัฒนาด้านการศึกษาของเทศบาลเมืองมหาสารคามอย่างกว้างขวาง โดยมี นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอเวนชั่น 1 โรงแรมตักสิลามหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *