วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 12.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความกินดีอยู่ดีของพสกนิกร นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้พุทธศาสนิกชน และยังทำให้สังคมเกิดความสงบร่มเย็น สันติสุข ด้วยการนำหลักธรรมจากบทสวดเจริญพระพุทธมนต์มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เป็นการสอนใจประชาชนให้มีสติ ตั้งมั่นในคุณงามความดี ไม่ประมาทกับการใช้ชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่บนความถูกต้องตามทำนองครองธรรม โดยมี นายกนก ศรีวิชัยนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ศาลาหอประชุมอเนกประสงค์วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *