วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วม การคัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัดประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วม การคัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัดประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *