วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ คณะทำงานติดตามเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นำโดย นายอภิชาติ บุตรศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ออกตรวจติดตาม ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนนอกระบบ รอบที่ 1 ณ โรงเรียนพร้อมพัฒน์ทักษะและภาษา และ โรงเรียนสอนขับรถ ไอดี ไดร์ฟเวอร์ พยัคฆภูมิพิสัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ คณะทำงานติดตามเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นำโดย นายอภิชาติ บุตรศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ออกตรวจติดตาม ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนนอกระบบ รอบที่ 1 ณ โรงเรียนพร้อมพัฒน์ทักษะและภาษา และ โรงเรียนสอนขับรถ ไอดี ไดร์ฟเวอร์ พยัคฆภูมิพิสัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *