วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดมหาสารคาม ร่วมบริจาคสิ่งของแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดมหาสารคาม ร่วมบริจาคสิ่งของแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *