วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อสรุปผลการสังเคราะห์โครงการให้สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายสุภชัย จันปุ่ม รองศึกษาธิการภาค 7 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อสรุปผลการสังเคราะห์โครงการให้สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายสุภชัย จันปุ่ม รองศึกษาธิการภาค 7 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม