วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางอรดี วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางชลดา พิมพิบาลนักวิชาการศึกษาชำนาญการเข้าร่วมประชุมศูนย์อนามัยสัญจร “สานสัมพันธ์ สธ.&ศธ. รวมใจส่งเสริมเด็กร้อยแก่นสารสินธุ์ให้เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง”และ นำเสนอแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายสมเพชร มัชปะโม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางอรดี วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางชลดา พิมพิบาล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมศูนย์อนามัยสัญจร “สานสัมพันธ์ สธ.&ศธ. รวมใจส่งเสริมเด็กร้อยแก่นสารสินธุ์ให้เก่ง ดี มีทักษะ        แข็งแรง”และ นำเสนอแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายสมเพชร มัชปะโม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี                                                                                                              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *