วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อรับฟังการนำเสนอผลงาน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงาน

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อรับฟังการนำเสนอผลงาน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานและให้คำแนะนำในโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้ขยายพื้นที่จาก 8 อำเภอเป็น 11 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ได้ขับเคลื่อนโครงการตามบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 5 โครงการหลักสำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ 9 โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมทั้งได้บรรยายพิเศษ เรื่อง น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การสร้างแรงบันดาลใจในวิชาชีพครู ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน 500 คน 

 

{gallery}activities/1245{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *