วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายอานิน สุขณะล้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และนางอุไรรัตน์ โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายอานิน สุขณะล้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และนางอุไรรัตน์ โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอน รุ่นที่ 401ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี นายสายทอง ไตรยะวิภาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนหลักเมืองจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1312{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *