วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อหารือการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อหารือการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *