วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ศึกษาธิการจังหวัด มหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุม Video Conference : Cisco WeBex หัวข้อ : ประชุมชี้แจงแนวทางและพัฒนาบุคลากร ในการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติด้านสุขภาพ (4D) จัดโดยกลุ่มพัฒนาอนามัย แม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ณ ห้องประชุม เสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุม Video Conference : Cisco WeBex หัวข้อ : ประชุมชี้แจงแนวทางและพัฒนาบุคลากร ในการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติด้านสุขภาพ (4D)  จัดโดยกลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *