วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมหาสารคาม เพื่อร่วมจัดทำร่างแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2566 จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 211 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมหาสารคาม เพื่อร่วมจัดทำร่างแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2566 จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 211 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *