วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *