วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมในการพิจารณาอนุญาต และ นางสาวจันทราพร คำหา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดำเนินการตรวจความพร้อมการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมในการพิจารณาอนุญาต และ นางสาวจันทราพร คำหา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดำเนินการตรวจความพร้อมการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *