วันนี้ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมเสมาตักสิลา ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายอภิชาติ บุตรศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมประชุมวางแผน การดำเนินงานและสร้างความเข้าใจในแนวทางการส่งเสริมและกำกับดูแล การจัดการศึกษานอกระบบแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและ สำงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM MEETING) โดยมีนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธาน

วันนี้ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมเสมาตักสิลา ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายอภิชาติ บุตรศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมประชุมวางแผน การดำเนินงานและสร้างความเข้าใจในแนวทางการส่งเสริมและกำกับดูแล การจัดการศึกษานอกระบบแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและ สำงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM MEETING) โดยมีนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *