วันนี้ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครู ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดมหาสารคาม

วันนี้ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครู ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดมหาสารคาม ได้มาดำเนินการจัดทำสกรุ๊ป ครูผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (นางหงษ์สา ดวงจันทร์โชติ)ณ โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ โดยมีนายชัยณรงค์ แสงคำผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 นายบุญเย็น โหว่สงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู นักเรียน ที่อำนวยความสะดวก และต้อนรับคณะอนุกรรมการ อย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณมา  ณ โอกาสนี้

{gallery}activities/1112{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *