วันนี้ 15 ธค. เวลา 17.00 น ดร.ภัทรวรรธน์ รก.ศธจ.มหาสารคาม ตรวจความพร้อมสนามสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

วันนี้ 15 ธค. เวลา 17.00 น ดร.ภัทรวรรธน์ รก.ศธจ.มหาสารคาม ตรวจความพร้อมสนามสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *