วันนี้ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ท่านรองศึกษาธิการจังหวัด รักษาราชการแทน ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายกันตธี เนื่องศรี ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมพระราชสา

วันนี้ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ท่านรองศึกษาธิการจังหวัด รักษาราชการแทน ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายกันตธี  เนื่องศรี ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *