วันนี้ (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 17.00 น. ที่ ห้องประชุมแขวงทางหลวงมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางชุติมา จันทรนุช นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นายสันติราษฏร์ พิทักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และ นายณัฐวุธ วิลามาศ พนักงานจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมโครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ) โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยรัฐวิสหากิจ ทุกแห่ง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

วันนี้ (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 17.00 น. ที่ ห้องประชุมแขวงทางหลวงมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางชุติมา จันทรนุช นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นายสันติราษฏร์ พิทักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และ นายณัฐวุธ วิลามาศ พนักงานจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมโครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ) โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยรัฐวิสหากิจ ทุกแห่ง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *