วันที่17 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. ท่านดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ )ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ของทุกภาคส่วนในจังหวัดมหาสารคาม โดยมี น

วันที่17  ตุลาคม  2561  เวลา 07.00 น. ท่านดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  เข้าร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ )ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ของทุกภาคส่วนในจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์  จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1042{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *