วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมชี้แจงและระดมความคิดเพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม ฯ

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมชี้แจงและระดมความคิดเพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยท่านดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดประชุมครั้งนี้

{gallery}activities/1008{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *