วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางสาวนวพร อุตรินทร์ นักวิชาการศึกษา ตัวแทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด, บ้านหนองกุงเต่า

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางสาวนวพร  อุตรินทร์ นักวิชาการศึกษา ตัวแทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด, บ้านหนองกุงเต่า และบ้านบ่อน้อย อำเภอเมืองมหาสารคาม โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ซึ่งพบว่าคุณภาพอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานดีและมีคุณค่าทางอาหารครบ 5 หมู่

{gallery}activities/1053{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *